Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Remont bryły i przedpola Pomnika Czynu Rewolucyjnego w parku im. Józefa Piłsudskiego". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.48.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 15.05.2018 16:19
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-III.271.48.2018

135 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-III.271.48.2018

297 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki 1-9 do SIWZ DOA-ZP-III.271.48.2018

8 MB

Dokumentacja DOA-ZP-III.271.48.2018

6 MB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór najkorzystniejszej oferty DOA-ZP-III.271.48.2018

1 MB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

734 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci (45212314-0)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Daria Baradyn (15.05.2018 16:19)

Informację zmodyfikował(a): Daria Baradyn (14.06.2018 13:23)

Ilość odwiedzin: 377