Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.44.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 17.05.2018 14:20
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie

95 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

32 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

277 KB

Części załączników do SIWZ OPZ

118 KB

Zalaczniki_nr_2-12_do_SIWZ.doc

290 KB

Załaczniki nr 2-12 do SIWZ

224 KB

wzor_umowy.pdf

681 KB

STWiOR_-_SP_58_-_BOISKO.pdf

822 KB

Przedmiar

174 KB

PROJEKT_BUDOWLANY_SP_58__-_BOISKO.PDF

5 MB

OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMEWIENIA_SP_58_-_BOISKO.PDF

5 MB

Zmiana SIWZ SIWZ-zmiana

109 KB

Zalaczniki_nr_2_i_7_do_SIWZ.doc

167 KB

Załaczniki nr 2 i 7 do SIWZ

79 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedź na pytanie

92 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Uniewaznienie_BIP.pdf

38 KB

Informacja z otwarcia ofert inf z otwarcia ofert

69 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych (45112720-8)
Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych (45212221-1)
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji (45223800-4)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg (45233250-6)
Betonowanie (45262300-4)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Tomczyk (17.05.2018 14:20)

Informację zmodyfikował(a): Anna Tomczyk (11.06.2018 10:55)

Ilość odwiedzin: 500