Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Przebudowa dróg na terenie miasta Łodzi – etap I – V części.”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.42.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 17.05.2018 15:24
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu OGŁOSZENIE UE

189 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 07.06.2018

74 KB

12.06.2018 -PUBLIKACJA OGŁOSZENIA UE - O ZMIANIE

71 KB

18.06.2018 - ZMIANA OGŁOSZENIA z inf. wytycznymi w pdf

493 KB

UE OGŁOSZENIE ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA

69 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

340 KB

Części załączników do SIWZ ZAŁ. 2-8 DO EDYCJI- do SIWZ

198 KB

ZAŁ. 2-8 PDF do SIWZ

3 MB

ZAŁ. 1-1 do 1-5 OPZ do SIWZ

289 KB

CZ. I - 1 DOK. UL. Kwiatów Polskich

45 MB

CZ. I - 2 DOK. UL. Kwiatów Polskich

23 MB

CZ. I - 3 DOK. UL. Kwiatów Polskich

11 MB

CZ. I - 4 DOK. UL. Kwiatów Polskich

989 KB

CZ. I - 5 DOK. UL. Kwiatów Polskich

3 MB

CZ. II DOK. UL. KRYZYSOWA

48 MB

CZ. III - 1 DOK. UL. LINIOWA

42 MB

CZ. III - 2 DOK. UL. LINIOWA

38 MB

CZ. IV - 1 DOK. UL.RUDZIANKA

44 MB

CZ. IV - 2 DOK. UL.RUDZIANKA

49 MB

CZ. V - DOK. UL.KURPIŃSKIEGO

51 MB

07.06.2018 dokum. CZ. I ul. Kwiatów POLSKICH

30 MB

07.06.2018 dokum. CZ. I ul. Kwiatów POLSKICH

16 MB

07.06.2018 dokum. CZ. I ul. Kwiatów POLSKICH

5 MB

07.06.2018 dokum. CZ. I ul. Kwiatów POLSKICH

10 MB

07.06.2018 dokum. CZ. I ul. Kwiatów POLSKICH

20 MB

07.06.2018 dokum. CZ. I ul. Kwiatów POLSKICH

6 MB

07.06.2018 dokum. CZ. I ul. Kwiatów POLSKICH

6 MB

07.06.2018 dokum. CZ. I ul. Kwiatów POLSKICH

38 MB

07.06.2018 dokum. CZ. I ul. Kwiatów POLSKICH

35 MB

07.06.2018 dokum. CZ. I ul. Kwiatów POLSKICH

45 MB

07.06.2018 CZ. I ul. Kwiatów POLSKICH

121 KB

07.06.2018 dokum. CZ. I ul. Kwiatów POLSKICH

488 KB

Zmiana SIWZ 07.06.2018

146 KB

07.06.2018 zmiana zał. 2 do SIWZ

171 KB

07.06.2018 zmiana wzoru umowy

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty WYBÓR V CZĘŚĆ 11.07.2018

43 KB

WYBÓR III CZĘŚĆ - 13.07.2018

44 KB

WYBÓR IV CZĘŚĆ 26.07.2018

49 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II zamówienia (Przebudowa ul. Kryzysowej)

42 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Inf. o uniewaznieniu CZ- V - przesłana do UE 13.07.2018

103 KB

Inf. o uniewaznieniu strona zamawiajacego 13.07.2018

41 KB

Informacja z otwarcia ofert INF. Z OTWARCIA OFERT 28.06.2018

111 KB

CPV Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych (45231400-9)
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (45316110-9)
Roboty budowlane w zakresie gazociągów (45231220-3)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (17.05.2018 15:24)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (01.08.2018 14:44)

Ilość odwiedzin: 1273

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
01.08.2018 14:44 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
26.07.2018 15:14 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
26.07.2018 15:11 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
13.07.2018 13:54 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
11.07.2018 15:23 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
28.06.2018 15:44 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
21.06.2018 09:31 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
19.06.2018 10:28 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
12.06.2018 14:48 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
07.06.2018 14:22 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
17.05.2018 15:24 Grażyna Gumińska Utworzenie strony