Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przebudowa chodników na terenie miasta Łodzi – etap I –XII części". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.70.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 18.05.2018 15:25
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-II.271.70.2018

194 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

118 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-II.271.70.2018

282 KB

Części załączników do SIWZ Załaczniki do SIWZ DOA-ZP-II.271.70.2018

7 MB

Nowy załącznik nr 2 i 7 do SIWZ DOA-ZP-II.271.70.2018

252 KB

Formularz ofertowy - RODO DOA-ZP-II.271.70.2018

161 KB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ DOA-ZP-II.271.70.2018

174 KB

zmiana SIWZ RODO DOA-ZP-II.271.70.2018

155 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi DOA-ZP-II.271.70.2018

66 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja O Wyborze oferty w częsci I, II, III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,XI,XII DOA-ZP-II.271.70.2018

576 KB

Inforamcja o wyborze dla cz X DOA-ZP-II.271.70.2018

54 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-II.271.70.2018

249 KB

CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (18.05.2018 15:25)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (11.07.2018 09:36)

Ilość odwiedzin: 656