Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Remont pomieszczeń kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 61 w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.72.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 23.05.2018 15:55
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 72-Ogłoszenie o zamówieniu

255 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 72-SIWZ

328 KB

Części załączników do SIWZ 72-Załaczniki do SIWZ

3 MB

72-Dokumentacja projektowa

1 MB

72-Załącznik nr 2_FO zmiana 1

256 KB

Zmiana SIWZ 72-SIWZ zmiana 1

159 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania 72-Informacja o unieważnieniu postępowania

32 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)
Betonowanie (45262300-4)
Roboty murowe (45262520-2)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty instalacyjne gazowe (45333000-0)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Kładzenie glazury (45431200-9)
Kładzenie i wykładanie podłóg (45432100-5)
Roboty malarskie (45442100-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Adam Kucharski (23.05.2018 15:55)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (12.06.2018 16:15)

Ilość odwiedzin: 214