Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Modernizacja dróg gruntowych na terenie Łodzi – etap I - trzy części". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.71.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 23.05.2018 16:05
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

116 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

23 KB

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.06.2018

23 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.06.2018

27 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

289 KB

Części załączników do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumnetacją

2 MB

Załaczniki 2,2A,2B,2C,3,4,5,6,7,8,9

24 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ 06.06.2018 r.

121 KB

Zmiana SIWZ Załacznik nr 2 z dnia 06.06.2018 r.

134 KB

Zmiana SIWZ Załącznik nr 2 z dnia 06.06.2018 r. wersja edytowalna

172 KB

Zmiana SIWZ Przedmiar część nr 2 z dnia 06.06.2018 r. wersja edytowlana

36 KB

Zmiana SIWZ Przedmiar część nr 2 z dnia 06.06.2018 r.

55 KB

Zmiana SIWZ 11.06.2018

61 KB

Załacznik nr 2C TABELA NR 3 CZĘŚĆ NR 3 Z DNIA 13.06.2018 r.

38 KB

Zmiana Załacznik nr 8 do SIWZ wzór umowy 13.06.2018 r.

7 MB

Zmiana SIWz 13.06.2018 r.

103 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Pytania i odpowiedzi do SIWZ 13.06.2018

72 KB

Załacznik do PYtań i odpowiedzi 13.06.2018 PRZEDMIAR

61 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór oferty - cz. II i III zamówienia -II.71.2018

81 KB

wybór oferty - cz. I-II.71.2018

75 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

104 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu (45230000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Balcerak (23.05.2018 16:05)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (26.07.2018 09:48)

Ilość odwiedzin: 646

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
26.07.2018 09:48 Bożena Gącik Modyfikacja treści
26.07.2018 09:46 Bożena Gącik Modyfikacja treści
19.06.2018 16:22 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
13.06.2018 12:29 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
13.06.2018 12:29 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
13.06.2018 12:28 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
13.06.2018 12:26 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
13.06.2018 12:26 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
13.06.2018 12:20 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
11.06.2018 11:19 Maria Herszel Modyfikacja treści
06.06.2018 13:31 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
06.06.2018 13:29 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
06.06.2018 13:27 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
06.06.2018 13:26 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
23.05.2018 16:08 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
23.05.2018 16:05 Agnieszka Balcerak Utworzenie strony