Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Druk i skompletowanie "Łódzkiej Tytki Seniora" na okres lipiec - sierpień". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.49.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 25.05.2018 14:42
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 49_OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

93 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 49_SIWZ

203 KB

Części załączników do SIWZ 49_załącznik 1 do SIWZ

82 KB

49_załącznik 2-5 do SIWZ

125 KB

49_załączniki 2-5 do SIWZ

180 KB

49_wzór umowy

222 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

65 KB

Informacja o ponownym wyborze oferty

72 KB

Informacja z otwarcia ofert inf_z_otwarcia_ofert.pdf

55 KB

CPV Druki i produkty podobne (22000000-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Elżbieta Maciejewska (25.05.2018 14:42)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Marciniak (27.06.2018 13:32)

Ilość odwiedzin: 269