Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rozbudowa ulicy Łucji na odcinku od al. Gen. Sikorskiego do ul. Świtezianki w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.73.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 29.05.2018 15:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu -II.73.2018

143 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.73.2018

284 KB

Części załączników do SIWZ załączniki do SIWZ-II.73.2018

449 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi odpowiedź na zapytanie-II.73.2018

53 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór oferty-II.73.2018

53 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert-II.73.2018

44 KB

CPV Roboty w zakresie nawierzchni ulic (45233252-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (29.05.2018 15:30)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (13.06.2018 12:34)

Ilość odwiedzin: 580