Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rozbudowa prawej oficyny budynku „B” Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104A o zewnętrzną windę osobową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.64.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 29.05.2018 16:50
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 64-Ogłoszenie o zamówieniu

249 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 64-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

88 KB

64-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

105 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 64-SIWZ

392 KB

Części załączników do SIWZ 64-Załączniki nr 1-9 SIWZ

3 MB

64-Dokumentacja PB

14 MB

64-Dokumentacja PB_rysunki

4 MB

64-Decyzje

2 MB

64-STWiORB

10 MB

64-Przedmiary

10 MB

64-Załącznik nr 8-WzUm zm

11 MB

64-Załącznik nr 6-WRB zm

202 KB

Zmiana SIWZ 64-Zmiana SIWZ

113 KB

64-Zmiana SIWZ

182 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 64- SIWZ Pytania i odpowiedzi

135 KB

Informacja o Wyborze Oferty 64-Informacja o wyborze oferty

43 KB

Informacja z otwarcia ofert 64-Informacja z otwarcia ofert

102 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej (45215000-7)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty instalacyjne kanalizacyjne (45332300-6)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Adam Kucharski (29.05.2018 16:50)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (12.07.2018 16:14)

Ilość odwiedzin: 295