Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej pomiędzy ulicami Pankiewicza a Źródłową w Łodzi na potrzeby WTBS”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.57.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 30.05.2018 11:58
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie

71 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

105 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

377 KB

Części załączników do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

99 KB

Formularz ofertowy

327 KB

Formularz ofertowy

294 KB

Zalacznik_nr_3_JEDZ.doc

216 KB

Zal._nr_3a_do_SIWZ_Instrukcja_wypelniania_JEDZ.pdf

1 MB

wzor_umowy.pdf

767 KB

Koncepcja.zip

6 MB

Koncepcja_drogowa_plus_wytyczne_ZIM_dla_Zadania_2_i_czesci_Zadania_nr_5.7z

3 MB

Warunki_Zabudowy.zip

44 MB

Zmiana SIWZ SIWZ-zmiana

211 KB

FO po zmianie

229 KB

FO_po_zmianie.doc

208 KB

060618 Projekt umowy Sporna po zmianach

153 KB

umowa powierzenie przetwarzania danych-zał nr 5 do umowy

105 KB

klazula informacyjna-2

74 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedź na pytanie

130 KB

Odpowiedzi_na_pytania.pdf

512 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybor_BIP.pdf

41 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

70 KB

CPV Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Tomczyk (30.05.2018 11:58)

Informację zmodyfikował(a): Anna Tomczyk (31.07.2018 14:26)

Ilość odwiedzin: 553