Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Remont szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Łodzi wraz z wyposażeniem.”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.56 2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 30.05.2018 14:47
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu OGŁOSZENIE 30.05.2018 SP 6

101 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ z załacznikami w pdf 30.05.2018 SP 6

445 KB

Części załączników do SIWZ ZAŁ. 2-12 do SIWZ - DO EDYCJI 30.05.2018 SP 6

74 KB

Zał. 7 wzór umowy pdf.30.05.2018 SP 6

781 KB

Dokumentacja techniczna 30.05.2018 SP 6

1 MB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania UNIEWAŻNIENIE 19.06.2018

93 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (30.05.2018 14:47)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (19.06.2018 13:30)

Ilość odwiedzin: 292