Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i utwardzeń terenu przy zbiegu ulic: Podhalańska/ Dąbrowskiego (działki numer 59/32, 59/33, 59/42 obręb G-06) - II etap.". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.58.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 04.06.2018 15:22
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

106 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ.pdf

428 KB

Części załączników do SIWZ Zalaczniki_do_SIWZ.zip

1 MB

Dokumentacja_cz.1.zip

5 MB

Dokumentacja_cz.2.zip

800 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

115 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

54 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg (45233100-0)
Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6)
Wyposażenie placów zabaw (37535200-9)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Marciniak (04.06.2018 15:22)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Marciniak (19.07.2018 16:50)

Ilość odwiedzin: 259