Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Modernizacja szatni uczniowskiej w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.76.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 05.06.2018 15:15
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogloszenie o zamówieniu DOA-ZP-II.271.76.2018

141 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DOA-ZP-II.271.76.2018

118 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-II.271.76.2018

269 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ DOA-ZP-II.271.76.2018

1 MB

Dokumentacja DOA-ZP-II.271.76.2018

11 MB

załacznik nr 6 zmiana DOA-Zp-II.271.76.2018

32 KB

załącznik nr 6 zmiana DOA-ZP-II.271.76.2018

92 KB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ DOA-ZP-II.271.76.2018

162 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi DOA-ZP-II.271.76.2018

81 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty DOA-ZP-II.271.76.2018

54 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-II.271.76.2018

45 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (05.06.2018 15:15)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (03.07.2018 12:52)

Ilość odwiedzin: 256