Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnych, informujących o realizacji projektów priorytetowych Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 1-8 współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.53.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 07.06.2018 14:20
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie

80 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

44 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

34 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

1 MB

Części załączników do SIWZ OPZ

294 KB

Zalaczniki_nr_2_3_4_5_6_7_8_do_SIWZ.doc

283 KB

Załaczniki nr 2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ

1 MB

wzor_umowy.pdf

415 KB

zmiana_21.07.2017 aktualizacja Podręcznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo

4 MB

Zmiana SIWZ tekst jednolity SIWZ

1 MB

zmiana_SIWZ.pdf

135 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi_na_pytania.pdf

146 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybor_BIP.pdf

76 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

78 KB

CPV Trwałe znaki informacyjne (31523200-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Tomczyk (07.06.2018 14:20)

Informację zmodyfikował(a): Waldemar Seliga (03.08.2018 10:55)

Ilość odwiedzin: 355