Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Modernizacja ul. Pustynnej i ul. Tatarczanej w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.74.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 07.06.2018 15:20
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-II.271.74.2018

157 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-II.271.74.2018

292 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ DOA-ZP-II.271.74.2018

5 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze cz.1 DOA-ZP-II.271.74.2018

58 KB

Informacja o wyborze cz.2 DOA-ZP-II.271.74.2018

58 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert- DOA-ZP-II.271.74.2018

66 KB

CPV Roboty w zakresie nawierzchni ulic (45233252-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (07.06.2018 15:20)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (16.07.2018 11:32)

Ilość odwiedzin: 617