Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przebudowa chodników na ul. Cieszyńskiej i ul. Milionowej w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.75.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 11.06.2018 16:55
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 75-Ogłoszenie o zamówieniu

261 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 75-SIWZ

352 KB

Części załączników do SIWZ 75-Załaczniki nr 1-9 do SIWZ

3 MB

75-Opis techniczny

402 KB

75-STWiORB

3 MB

75-Przedmiary

412 KB

Informacja o Wyborze Oferty 75-Informacja o wyborze oferty

70 KB

Informacja z otwarcia ofert 75-Informacja z otwarcia ofert

35 KB

CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Adam Kucharski (11.06.2018 16:55)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (12.07.2018 16:10)

Ilość odwiedzin: 387