Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej „Mileszki” w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.79.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 12.06.2018 14:50
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamowieniu

144 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

269 KB

Części załączników do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia

34 KB

Załączniki do SIWZ 2- 8

219 KB

Załączniki do SIWZ 2-8

230 KB

Wzór umowy

491 KB

Zmiana SIWZ Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia

13 MB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania

34 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

32 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem (45214200-2)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Konstrukcje z betonu zbrojonego (45223500-1)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Kładzenie i wykładanie podłóg (45432100-5)
Roboty elewacyjne (45443000-4)
Roboty malarskie (45442100-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (12.06.2018 14:50)

Informację zmodyfikował(a): Ewelina Cichocka (29.06.2018 14:29)

Ilość odwiedzin: 227