Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 199 przy ul. Elsnera 8, 92-504 Łódź". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.77.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 13.06.2018 14:00
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

163 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

1 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki 1-8 do SIWZ

52 MB

Dokumentacja do SIWZ

42 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi SIWZ_pytania i odpowiedzi

55 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

83 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

58 KB

CPV Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (13.06.2018 14:00)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (03.08.2018 12:30)

Ilość odwiedzin: 593