Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Przebudowa chodników na ulicy Ciołkowskiego i przy skwerze Dubaniewicza oraz na ulicy Kasprzaka ( na odcinku od ul. Drewnowskiej do ulicy Srebrzyńskiej)”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.59.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 13.06.2018 14:25
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

85 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

292 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

126 KB

OPZ - ul. Ciołkowskiego

81 KB

OPZ - ul. Kasprzaka

267 KB

Zalaczniki_nr_2-13_do_SIWZ.doc

274 KB

Załaczniki nr 2-13 do SIWZ

251 KB

wzor_umowy.pdf

1 MB

plany_sytuacyjne.zip

10 MB

przedmiary.zip

434 KB

STWiORB.zip

5 MB

zalaczniki.zip

1 MB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Unieważnienie postępowania

28 KB

CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Tomczyk (13.06.2018 14:25)

Informację zmodyfikował(a): Anna Tomczyk (28.06.2018 14:08)

Ilość odwiedzin: 177