Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 139 w Łodzi ul.Giewont 28". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.64.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 20.06.2018 15:59
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

133 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

23 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ.pdf

1 MB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1-OPZ

113 KB

Załaczniki nr 2-9 do SIWZ

132 KB

Zalaczniki_nr_2-9_do_SIWZ.doc

212 KB

Zal._nr_8_Wzor_umowy.pdf

701 KB

OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA_SP_139_-_BOISKO.pdf

2 MB

PROJEKT BUDOWLANY SP 139 - BOISKO.pdf

3 MB

Przedmiar_SP_139-boisko

202 KB

STWiOR-SP_139

651 KB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ

96 KB

Zał. nr 8 do SIWZ-wzór umowy-zmiana

695 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania

92 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

113 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

33 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych (45112720-8)
Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych (45212221-1)
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji (45223800-4)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Betonowanie (45262300-4)
Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Marciniak (20.06.2018 15:59)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Marciniak (16.07.2018 15:12)

Ilość odwiedzin: 303