Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych z terenów zlewni cieku z Bronisina (w granicach administracyjnych Miasta Łodzi), tj. z terenu: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Grójeckiej do Paprociowej". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.80.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 21.06.2018 13:50
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

113 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

209 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWz_Opz

29 KB

Załączniki nr 2-8 do SIWZ

2 MB

Załączniki nr 2-8 do SIWZ

2 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

57 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

68 KB

CPV Usługi inżynieryjne (71300000-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (21.06.2018 13:50)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (29.06.2018 14:19)

Ilość odwiedzin: 194