Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przygotowanie Studium Wykonalności na potrzeby organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.67.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 02.07.2018 12:09
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-III.271.67.2018

78 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - DOA-ZP-III.271.67.2018

73 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - 30.07.2018 r.

78 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DOA-ZP-III.271.67.2018

497 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - DOA-ZP-III.271.67.2018

3 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ - DOA-ZP-III.271.67.2018

442 KB

Umowa przetwarzania danych osobowych - DOA-ZP-III.271.67.2018

5 MB

Zmiana SIWZ 2 - DOA-ZP-III.271.67.2018

779 KB

Projekt umowy - 30.07.2018 r.

1 MB

Projekt umowy przetwarzania danych osobowych - 30.07.2018 r.

503 KB

SIWZ zmiana 30.07.2018 r. - 30.07.2018 r.

136 KB

AIPH Expo Regulations - wersja polska - 30.07.2018 r.

1 MB

AIPH Expo Regulations - 30.07.2018 r.

6 MB

Dokumentacja aplikacyjna - 30.07.2018 r.

20 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi SIWZ - Pytania i odpowiedzi - DOA-ZP-III.271.67.2018

6 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 2 - DOA-ZP-III.271.67.2018

498 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 3 - DOA-ZP-III.271.67.2018

497 KB

SIWZ - Pytania i odpowiedzi 4 - 30.07.2018 r.

2 MB

SIWZ - Pytania i odpowiedzi 5 - 01.08.2018 r.

624 KB

SIWZ - Pytania i odpowiedzi 6 - 09.08.2018

217 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

67 KB

CPV Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy (71241000-9)
Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej (72221000-0)
Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
Doradztwo prawne i usługi informacyjne (79140000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Daria Baradyn (02.07.2018 12:09)

Informację zmodyfikował(a): Magdalena Bednarek-Sicińska (20.08.2018 14:54)

Ilość odwiedzin: 2830

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
20.08.2018 14:54 Magdalena Bednarek-Sicińska Modyfikacja treści
09.08.2018 12:50 Daria Baradyn Modyfikacja treści
01.08.2018 13:12 Daria Baradyn Modyfikacja treści
30.07.2018 16:04 Daria Baradyn Modyfikacja treści
30.07.2018 16:04 Daria Baradyn Modyfikacja treści
13.07.2018 13:15 Daria Baradyn Modyfikacja treści
12.07.2018 14:27 Daria Baradyn Modyfikacja treści
09.07.2018 14:41 Daria Baradyn Modyfikacja treści
02.07.2018 12:09 Daria Baradyn Utworzenie strony