Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Łodzi i wskazanych jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.82.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Dialog konkurencyjny
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 03.07.2018 11:10
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-II.271.82.2018

57 KB

zalaczniki do Ogłoszenia DOA-ZP-II.271.82.2018

2 MB

PYT I ODP DO OGŁOSZENIA Z DNIA 09.07.2018 R.

50 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

72 KB

Załaczniki do zmiany Ogłoszenia i wyjasnienia do treści Ogłoszenia z dnia 24.07.2018 r.

252 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

73 KB

Załączniki do zmiany Ogłoszenia wyjasnienia do treści Ogłoszenia z dnia 27.07.2018

157 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DOA-ZP-II.271.82.2018

190 KB

CPV Usługi ubezpieczeń na życie (66511000-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (03.07.2018 11:10)

Informację zmodyfikował(a): Urszula Olszycka (17.08.2018 16:16)

Ilość odwiedzin: 507