Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Cykliczna reklama w gazecie na terenie Łodzi dotycząca programu Aktywizacja 60+". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.83.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 03.07.2018 15:51
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

98 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

222 KB

Części załączników do SIWZ załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

26 KB

załączniki nr 2-5 do SIWZ

1 MB

załączniki nr 2-5 do SIWZ

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

56 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

60 KB

CPV Usługi publikacji (79970000-4)
Usługi reklamowe (79341000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (03.07.2018 15:51)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (11.07.2018 15:28)

Ilość odwiedzin: 119