Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup 130 licencji MS OFFICE HOME & BUSINESS 2016 wersja ESD". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.89.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 04.07.2018 14:40
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

98 KB

Załączniki do ogłoszenia zał.1 - Instrukcja dla Wykonawców

246 KB

zał.2 - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

50 KB

zał.2 - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

68 KB

zał.3 - przesłanki wykluczenia

47 KB

zał.3 - przesłanki wykluczenia

142 KB

zał.4 - opis przedmiotu zamówienia

20 KB

zał.5 - formularz ofertowy

32 KB

zał.6 - istotne postanowienia umowy

670 KB

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczące załączników do ogłoszenia odpowiedź na pytania 1

44 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

27 KB

ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

32 KB

CPV Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe (48900000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (04.07.2018 14:40)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (31.07.2018 11:52)

Ilość odwiedzin: 344