Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Remont pomieszczeń kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 61 w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.88.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 04.07.2018 15:10
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 88-Ogłoszenie o zamówieniu

245 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

23 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 88-SIWZ

336 KB

Części załączników do SIWZ 88-Żałączniki do SIWZ (1-9)

3 MB

88-Dokumentacja projektowa

1 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ

135 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi SIWZ_pytania i odpowiedzi

99 KB

Informacja o Wyborze Oferty 88-Informacja o wyborze oferty

118 KB

Informacja z otwarcia ofert 88-Informacja z otwarcia ofert

121 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)
Betonowanie (45262300-4)
Roboty murowe (45262520-2)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty instalacyjne gazowe (45333000-0)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Kładzenie glazury (45431200-9)
Kładzenie i wykładanie podłóg (45432100-5)
Roboty malarskie (45442100-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Adam Kucharski (04.07.2018 15:10)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (13.08.2018 15:33)

Ilość odwiedzin: 182