Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Promocja gospodarcza miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach cyklicznego wydarzenia realizowanego w formule "tedowej"". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.86.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 04.07.2018 15:35
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

107 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

3 MB

Części załączników do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia

2 MB

Załączniki 2-8 do SIWZ

98 KB

Załączniki 2-8 do SIWZ

2 MB

Wzór umowy

313 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze DOA-ZP-II.271.82.2018

74 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-II.271.86.2018

65 KB

CPV Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (04.07.2018 15:35)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (12.07.2018 14:20)

Ilość odwiedzin: 269