Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zielonego przy ul. Rojnej w Łodzi (dz. Nr 559/2 w obrębie B-40) dla zadania inwestycyjnego w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego pn. „Odnowa Teofilowa. Stworzenie atrakcyjnego skweru wraz z placem zabaw i budową oświetlenia przy ul. Rojnej”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.84.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 05.07.2018 15:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

127 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

280 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ

1 MB

Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia

104 MB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania informacja o unieważnieniu

38 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (05.07.2018 15:30)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (20.07.2018 14:08)

Ilość odwiedzin: 210