Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przebudowa chodników na ulicy Ciołkowskiego i przy skwerze Dubaniewicza oraz na ulicy Kasprzaka ( na odcinku od ul. Drewnowskiej do ulicy Srebrzyńskiej)". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.71.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 06.07.2018 15:16
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

79 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

292 KB

Części załączników do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

126 KB

Zalaczniki_nr_2-13_do_SIWZ.doc

273 KB

Załaczniki nr 2-13 do SIWZ

251 KB

wzor_umowy.pdf

1 MB

OPZ - ul. Ciołkowskiego

81 KB

OPZ - ul. Kasprzaka

267 KB

plany_sytuacyjne.zip

10 MB

przedmiary.zip

434 KB

STWiORB.zip

5 MB

zalaczniki.zip

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybor_na_BIP.pdf

38 KB

Informacja z otwarcia ofert 24.07.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

72 KB

CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Tomczyk (06.07.2018 15:16)

Informację zmodyfikował(a): Anna Tomczyk (06.08.2018 14:27)

Ilość odwiedzin: 440