Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.72.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 06.07.2018 15:34
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

82 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

303 KB

Części załączników do SIWZ OPZ

117 KB

Zalaczniki_nr_2-12_do_SIWZ.doc

291 KB

Załaczniki nr 2-12 do SIWZ

226 KB

wzor_umowy.pdf

666 KB

OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA_SP_58_-_BOISKO.pdf

5 MB

Przedmiar_-_SP_58_-_Boisko.pdf

631 KB

STWiOR_-_SP_58_-_BOISKO.pdf

812 KB

Zmiana SIWZ zmiana.pdf

29 KB

umowa.pdf

678 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania

92 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybor_na_BIP.pdf

41 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

37 KB

BŁĄD DOTYCZY POSTĘPOWNIA DOA-ZP-III.271.71.2018

72 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych (45112720-8)
Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych (45212221-1)
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji (45223800-4)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg (45233250-6)
Betonowanie (45262300-4)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Tomczyk (06.07.2018 15:34)

Informację zmodyfikował(a): Anna Tomczyk (02.08.2018 14:42)

Ilość odwiedzin: 327