Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Utwardzenie terenu przy ul. Franciszkańskiej 89/95, ul. Tokarzewskiego 24A/35 i ul. Tokarzewskiego 37/45 oraz przebudowa zjazdu z ul. Franciszkańskiej w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.70.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 09.07.2018 10:39
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

103 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

285 KB

Części załączników do SIWZ Zalaczniki_do_SIWZ.zip

1 MB

Dokumentacja.zip

96 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

71 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

53 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg (45233100-0)
Roboty drogowe (45233140-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (09.07.2018 10:39)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Ciołkowska (02.08.2018 14:50)

Ilość odwiedzin: 162