Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Promocja gospodarcza regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach Gali Outsourcing Stars w 2019 r.". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.90.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 09.07.2018 15:41
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu OGŁOSZENIE

91 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 1

23 KB

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 2

23 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

240 KB

Części załączników do SIWZ ZAŁACZNIKI 1-8 DO SIWZ

874 KB

Zmiana SIWZ ZMIANA SIWZ NR 1

61 KB

ZMIANA SIWZ NR 2

99 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi PYT I ODP DO SWIZ

182 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Unieważnienie postepowania w dniu 23.07.2018

55 KB

CPV Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Balcerak (09.07.2018 15:41)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Balcerak (17.07.2018 16:20)

Ilość odwiedzin: 303