Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa ulicznych betonowych koszy na śmieci dla Urzędu Miasta Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.91.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 11.07.2018 10:05
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

102 KB

Załączniki do ogłoszenia zał.1 - Instrukcja dla Wykonawców

264 KB

zał.2 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

50 KB

zał.2 - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

69 KB

zał.3 - Spełnienie warunków udziału

41 KB

zał.3 - Spełnienie warunków udziału

105 KB

zał.4 - Przesłanki wykluczenia

49 KB

zał.4 - Przesłanki wykluczenia

145 KB

zał.5 - Opis przedmiotu zamówienia

962 KB

zał.6 - Formularz ofertowy

31 KB

zał.7 - wykaz dostaw

32 KB

zał.7 - wykaz dostaw

103 KB

zał.8 - wzór umowy

765 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania unieważnienie postępowania

32 KB

CPV Pojemniki i kosze na odpady i śmieci (34928480-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (11.07.2018 10:05)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (19.07.2018 14:25)

Ilość odwiedzin: 130