Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Wykonanie robót budowlanych polegajacych na budowie Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska w Łodzi Etap - II, Łódź ul. Żubardzka 1/3 dz. nr 108/8, obręb B-44 - Boisko wielofunkcyjne oraz oświetlenie ww. obiektu (budowa obiektów małej artchitektury)". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.87.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 12.07.2018 13:55
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

106 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

23 KB

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

23 KB

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

23 KB

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4

23 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

299 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

115 KB

załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

119 MB

załączniki nr 2 - 9 do SIWZ

253 KB

wzór umowy - część 1

910 KB

wzór umowy - część 2

908 KB

wzór umowy - część 1 po zmianie 4

916 KB

wzór umowy - część 2 po zmianie 4

914 KB

dokumentacja projektowa_budowlana - po zmianie 4

60 MB

Zmiana SIWZ zmiana treści SIWZ 1

97 KB

zmiana treści SIWZ 2

105 KB

zmiana treści SIWZ 3

106 KB

zmiana treści SIWZ 4

152 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi odpowiedź na pytania 1

438 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

56 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania informacja o unieważnieniu postępowania - część 2

32 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

53 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (12.07.2018 13:55)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (13.09.2018 12:12)

Ilość odwiedzin: 391