Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Opracowanie modelu zasiedlania kamienic wyremontowanych w ramach programu „Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.121.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 20.09.2018 10:20
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu-II.121.2018

99 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-II.121.2018

35 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.121.2018

753 KB

Części załączników do SIWZ zalączniki do SIWZ-II.121.2018

2 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty-II.121.2018

51 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert-II.121.2018

38 KB

CPV Planowanie rozwoju środowiska miejskiego (90712100-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (20.09.2018 10:20)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (27.11.2019 10:34)

Ilość odwiedzin: 797