Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6 - Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza w systemie "zaprojektuj i wybuduj"". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.92.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 08.10.2018 10:03
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu_2018/S 193-435465

167 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 1_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 08-11-2018

73 KB

1_Opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu

70 KB

Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane 19-11-2018

73 KB

Opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu 512050-2018 - TED

30 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia wysłane 23-11-2018

73 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 26-11-2018

45 KB

Opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu-523411-2018

31 KB

Opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu 525243-2018-TED

35 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

2 MB

Części załączników do SIWZ ZALACZNIKI_DO_SIWZ.zip

11 MB

Zmiana SIWZ 1_Zmiana SIWZ

798 KB

2_Zmiana treści SIWZ

76 KB

3_Zmiana treści SIWZ

778 KB

Nowy OPZ_26-11-2018

1 MB

Nowy wzór umowy_26-11-2018

28 MB

Załącznik do OPZ_26-11-2018

2 MB

Zmiana treści SIWZ -26-11-2018

181 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi SIWZ-Pytania i odpowiedzi

57 KB

Pytanie-Odpowiedź_07-11-2018

57 KB

Odpowiedź na pytania_26-11-2018

545 KB

Odpowiedź na pytanie_10-12-2018

70 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania

97 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

58 KB

Inne Informacje INFORMACJA_O_MIEJSCU_ZAMIESZCZENIA__PFU_Z_ZALACZNIKAMI.docx

20 KB

CPV Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) (44000000-0)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Roboty inżynieryjne i budowlane (45220000-5)
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli (45232000-2)
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Usługi ochrony obiektów historycznych (92522100-7)
Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych (92522000-6)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego (45340000-2)
Instalacje mechaniczne (45350000-5)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7)
Pokrywanie podłóg i ścian (45430000-0)
Roboty malarskie i szklarskie (45440000-3)
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6)
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej (45500000-2)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi architektoniczne i podobne (71200000-0)
Usługi inżynieryjne (71300000-1)
Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu (71400000-2)
Usługi związane z budownictwem (71500000-3)
Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej (71600000-4)
Usługi nadzoru i kontroli (71700000-5)
Usługi ogrodnicze (77300000-3)
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
Roboty w zakresie nawierzchni ulic (45233252-0)
Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego (71313000-5)
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (45316110-9)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian