Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13 oraz przebudowa istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 15 i ul. Rewolucji 1905 r. nr 17 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.127.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 16.10.2018 11:30
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu-II.127.2018

171 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-II.127.2018

46 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.127.2018

2 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ-II.127.2018

7 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ-II.127.2018

169 KB

Nowy wzór umowy-II.127.2018

20 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedź na zapytania-II.127.2018

98 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu-II.127.2018

49 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert-II.127.2018

44 KB

pełna informacja z otwarcia ofert-II.127.2018

76 KB

Inne Informacje termin wizji w terenie-II.127.2018

34 KB

wizja w terenie 2-II.127.2018

118 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian