Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13 oraz przebudowa istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 15 i ul. Rewolucji 1905 r. nr 17 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.15.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 31.01.2019 14:00
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu-II.15.2019

168 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-1-II.15.2019

76 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.15.2019

2 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ-II.15.2019

12 MB

Zał. nr 10 do SIWZ-II.15.2019

207 KB

Klucz publiczny-II.15.2019

700 B

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ-1-II.15.2019

72 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi odpowiedź na zapytanie-II.15.2019

55 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Unieważnienie-II.15.2019

181 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert-II.15.2019

38 KB

Załącznik do informacji z otwarcia ofert-II.15.2019

228 KB

Inne Informacje wizja w terenie-II.15.2019

36 KB

sprostowanie omyłki-II.15.2019

41 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (31.01.2019 14:00)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (27.11.2019 11:27)

Ilość odwiedzin: 1853

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
27.11.2019 11:27 Bożena Gącik Modyfikacja treści
26.03.2019 16:14 Bożena Gącik Modyfikacja treści
21.03.2019 16:05 Bożena Gącik Modyfikacja treści
21.03.2019 16:04 Bożena Gącik Modyfikacja treści
21.03.2019 10:56 Bożena Gącik Modyfikacja treści
21.03.2019 10:55 Bożena Gącik Modyfikacja treści
15.03.2019 11:38 Bożena Gącik Modyfikacja treści
14.03.2019 09:59 Bożena Gącik Modyfikacja treści
13.02.2019 12:39 Bożena Gącik Modyfikacja treści
12.02.2019 15:43 Bożena Gącik Modyfikacja treści
06.02.2019 13:36 Bożena Gącik Modyfikacja treści
31.01.2019 14:00 Bożena Gącik Utworzenie strony