Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.19.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 03.04.2019 10:30
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

184 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 19_DUUE_zm.1

27 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

377 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki nr 1-8 do SIWZ

65 MB

Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny

700 B

Załącznik nr 10 do SIWZ - Identyfikator postępowania

54 KB

Zmiana SIWZ 19_Zmiana SIWZ_zm.1

1 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 19_Pytania i odpowiedzi_1

638 KB

19_Odpowiedzi na pytania_bez zmian

592 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania 19_info o uniewaznieniu

498 KB

Informacja z otwarcia ofert 19_info z otwarcia ofert

568 KB

Inne Informacje Informacja o udostępnieniu PFU wraz z załącznikami

69 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Instalowanie wind (45313100-5)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6)
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe (45343000-3)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi projektowania architektonicznego (71220000-6)
Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian