Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4)". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.22.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 19.04.2019 11:42
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

169 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ZMIANA OGŁ. O ZAMÓWIENIU 22.05.2019

72 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

352 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki nr 1-7 do SIWZ

18 MB

Załącznik nr 8 doSIWZ klucz publiczny

700 B

Załącznik nr 9 do SIWZ Identyfikator postępowania

942 KB

Koncepcje

79 MB

Dokumentacja pomocnicza

65 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ - term. skład. i otwarcia ofert

45 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 23.05. ODP. NA PYT, ZMINA SIWZ, ZAŁ. 2a

673 KB

WYKAZ DOKUMENTÓW dla załączników od 00 do 05

36 KB

Zestawienie elementów małej architektury

1 MB

00_OGÓLNE UZGODNIENIA

114 KB

01_DROGI UZGODNIENIA

2 MB

02_SANITARNA UZGODNIENIA

63 MB

04_TELETECHNICZNA UZGODNIENIA

906 KB

03_ELEKTRYCZNA UZGODNIENIA

62 MB

05_ŚRODOWISKO UZGODNIENIA

15 MB

zał. 6 do SIWZ wzór Umowy ZMIANA

17 MB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania 25.06.2019 Unieważnienie POSTĘPOWANIA

88 KB

Informacja z otwarcia ofert 10.06.2019 INF. Z OTWARCIA OFERT

131 KB

CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane (71310000-4)
Usługi geologiczne (71351910-5)
Usługi badania podłoża (71352000-0)
Usługi sporządzania map (71354000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Rubajczyk (19.04.2019 11:42)

Informację zmodyfikował(a): Anna Rubajczyk (27.11.2019 15:26)

Ilość odwiedzin: 2740