Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz zaprojektowaniem małej architektury zabudowy wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” – Oddziału Muzeum Miasta Łodzi”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.27.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 24.04.2019 10:15
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

149 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

72 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

2 MB

Części załączników do SIWZ Dokumentacja_muzeum.zip

19 MB

Dokumentacja-zdroj.zip

463 KB

Inwentaryzacja_zieleni.zip

3 MB

Koncepcje.zip

47 MB

Podloza_strukturalne.zip

4 MB

Załącznik nr 9 do SIWZ_Identyfikator postępowania

64 KB

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_dc5738e3-df32-4307-8f15-985c0b283088.asc

700 B

Załącznik-Właz

198 KB

Załączniki do SIWZ-1-8

6 MB

Wizualizacje.zip

38 MB

1_Plac_Wolnosci_na_Piotrkowska.jpg

12 MB

1a_plac_wolnosci_plan.jpg

8 MB

2_plac_wolnosci.jpg

8 MB

3_plac_wolnosci.jpg

10 MB

Zmiana SIWZ 27_Zmiana SIWZ

180 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 00_OGOLNE.zip

114 KB

01_DROGI.zip

2 MB

02_SANITARNA.zip

64 MB

03_ELEKTRYCZNA.zip

8 MB

04_TELETECHNICZNA.zip

923 KB

05_SRODOWISKO.zip

15 MB

LRE_III_4_2_5PF-D_ wykaz dokumentów

36 KB

Mała architektura_Pl. Wolności

766 KB

Odpowiedż na pytania

646 KB

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH ul

197 KB

Załącznik nr 2a do SIWZ_Plac Wolności-zmiana

236 KB

Zalacznik_nr_6-Wzor_umowy.pdf

1 MB

Zmiana SIWZ_27

245 KB

Informacja o Wyborze Oferty 27_Wybór_bip

179 KB

Informacja z otwarcia ofert info z otwarcia ofert

124 KB

CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane (71310000-4)
Usługi geologiczne (71351910-5)
Usługi badania podłoża (71352000-0)
Usługi sporządzania map (71354000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Marciniak (24.04.2019 10:15)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Marciniak (27.11.2019 08:44)

Ilość odwiedzin: 1429