Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa, remont i rozbiórka budynków przy ul. Piotrkowskiej 118 wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz z adaptacją do nowych funkcji budynku przy ul. Sienkiewicza 63 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.33.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 14.05.2019 10:37
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

169 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

350 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki 1-7 do SIWZ

6 MB

Załącznik nr 8 do SIWZ_Klucz publiczny

700 B

Załącznik nr 9 do SIWZ_Identyfikator postępowania

61 KB

PFU_ul. Piotrkowska 118

4 MB

PFU_ul. Sienkiewicza 63

87 MB

Erraty do PFU

4 MB

Projekt ul. Piotrkowska 118_Architektura

50 MB

Projekty pozostałe_ul. Piotrkowska 118

84 MB

Załączniki do opracowań projektowych

58 MB

CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane (71310000-4)
Usługi geologiczne (71351910-5)
Usługi badania podłoża (71352000-0)
Usługi sporządzania map (71354000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (14.05.2019 10:37)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (14.05.2019 10:37)

Ilość odwiedzin: 132