Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – przebudowa ul. Włókienniczej oraz budowa pasażu pieszo – jezdnego łączącego ul. Włókienniczą z ul. Jaracza, w systemie zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.59.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 23.05.2019 11:00
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-II.271.59.2019

158 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DOA-ZP-II.271.59.2019

80 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 DOA-ZP-II.59.2019

28 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 DOA-ZP-II.271.59.2019

28 KB

Ogłsozenie o zmanieni ogłoszenia nr 4 DOA-ZP-II.271.59.2019

73 KB

Zmiana ogloszenia-3-II.59.2019

73 KB

Zmiana ogłoszenia-4-II.59.2019

73 KB

zmiana ogłoszenia-5-II.59.2019

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-II.271.59.2019

1,021 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ DOA-ZP-II.271.59.2019

11 MB

Klucz publiczny DOA-ZP-II.271.59.2019

700 B

Zmiana SIWZ zmiana SIWZ DOA-ZP-II.271.59.2019

129 KB

Zmiana SIWZ nr 2 DOA-ZP-II.271.59.2019

64 KB

Zmiana SIWZ nr 3 DOA-ZP-II.271.59.2019

107 KB

Zmiana SIWZ-3-II.59.2019

65 KB

Zmiana SIWZ-4-II.59.2019

64 KB

zmiana SIWZ-5-II.59.2019

181 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi DOA-ZP-II.271.59.2019

62 KB

Odpowiedzi nr 2 DOA-ZP-II.271.59.2019

145 KB

Odpowiedzi na zapytania-3-II.59.2019

67 KB

odpowiedzi-5-II.59.2019

187 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór DOA-ZP-II.271.59.2019

125 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia DOA-ZP-II.271.59.2019

119 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (23.05.2019 11:00)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (11.02.2020 10:16)

Ilość odwiedzin: 1743

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
11.02.2020 10:16 Maria Herszel Modyfikacja treści
26.08.2019 14:42 Maria Herszel Modyfikacja treści
02.08.2019 14:56 Maria Herszel Modyfikacja treści
17.07.2019 15:28 Bożena Gącik Modyfikacja treści
12.07.2019 14:51 Bożena Gącik Modyfikacja treści
05.07.2019 14:49 Bożena Gącik Modyfikacja treści
28.06.2019 15:19 Maria Herszel Modyfikacja treści
28.06.2019 14:21 Maria Herszel Modyfikacja treści
24.06.2019 13:37 Maria Herszel Modyfikacja treści
05.06.2019 12:32 Maria Herszel Modyfikacja treści
23.05.2019 11:00 Maria Herszel Utworzenie strony