Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zadanie 2 „Modernizacja instalacji odwadniania osadów - dostawa wirówek (3 szt.)” Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.45.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 17.07.2019 10:34
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS136-334322-pl

148 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia

72 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia

70 KB

2_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 16-08-2019

82 KB

2_Ogłoszenie o zmianie opublikowane 2019-OJS159-392132

80 KB

3_Ogłoszenie o zmianie wysłane 28-08-2019

75 KB

3_Ogłoszenie o zmianie opublikowane 2019-S168-410181

71 KB

4_Ogłoszenie o zmianie wysłane 12-09-2019

74 KB

4_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 2019-S 179-435206

70 KB

5_Ogłoszenie o zmianie wysłane 18-09-2019

74 KB

5_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane_2019-OJS183-444964

70 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

398 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do OPZ

23 MB

Załączniki do SIWZ

4 MB

Klucz Publiczny

700 B

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ_1

105 KB

2_Zmiana SIWZ

941 KB

2_Załaczniki do zmiany SIWZ 16-08-2019

5 MB

3_Zmiana SIWZ 28-08-2019

156 KB

4_Zmiana SIWZ 12-09-2019

315 KB

Zmieniony Załacznik 1 do OPZ - PFU wirówki uj. tekst 12-09-2019

4 MB

Zmieniony Załacznik 8 do OPZ - ZabezpiecZenie NWU- Wzór uj. tekst 12-09-2019

878 KB

5_Zmiana SIWZ_18-09-2019

214 KB

Nowy załacznik nr 8 do SIWZ_Identyfikator postępowania_18-09-2019

157 KB

Nowy Klucz publiczny_18-09-2019

199 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 1_Odpowiedź na pytanie

415 KB

2_Odpowiedzi na pytania 2-21

1 MB

3_Odpowiedzi na pytania 22-27

525 KB

Aktualny Załacznik 2a-Wykaz Cen_20-08-2019

669 KB

4_Odpoweidzi na pytania 28-46

569 KB

Załączniki do odpowiedzi na pytania 28-46_28-08-2019

41 MB

5_Odpowiedzi na pytania 47-57

548 KB

2_Odpowiedzi na pytania 2-21 z właściwym logo

209 KB

3_Odpowiedzi na pytania 22-27 z właściwym logo

72 KB

4_Odpowiedzi na pytania 28-46 z właściwym logo

147 KB

6_Odpowiedzi na pytania 58-60

37 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

71 KB

Informacja z otwarcia ofert INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

141 KB

Inne Informacje INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ_1

76 KB

INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ_2

327 KB

INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ_3

195 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków (45252100-9)
Instalacje osadu (45252121-2)
Wyposażenie oczyszczalni ścieków (45252200-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Wirówki (42931000-1)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (17.07.2019 10:34)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Ciołkowska (13.11.2019 09:56)

Ilość odwiedzin: 1860

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
13.11.2019 09:56 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
04.10.2019 13:35 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
23.09.2019 09:24 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
18.09.2019 13:41 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
17.09.2019 13:09 Adam Kucharski Modyfikacja treści
17.09.2019 09:02 Adam Kucharski Modyfikacja treści
16.09.2019 12:14 Adam Kucharski Modyfikacja treści
12.09.2019 15:02 Adam Kucharski Modyfikacja treści
02.09.2019 15:45 Adam Kucharski Modyfikacja treści
28.08.2019 09:46 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
27.08.2019 14:18 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
20.08.2019 14:00 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
20.08.2019 10:00 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
16.08.2019 13:22 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
12.08.2019 10:24 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
07.08.2019 11:37 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
29.07.2019 13:26 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
24.07.2019 14:14 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
17.07.2019 10:34 Dorota Ciołkowska Utworzenie strony