Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zadanie 2 „Modernizacja instalacji odwadniania osadów - dostawa wirówek (3 szt.)” Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.45.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 17.07.2019 10:34
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS136-334322-pl

148 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia

72 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia

70 KB

2_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 16-08-2019

82 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

398 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do OPZ

23 MB

Załączniki do SIWZ

4 MB

Klucz Publiczny

700 B

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ_1

105 KB

2_Zmiana SIWZ

941 KB

2_Załaczniki do zmiany SIWZ 16-08-2019

5 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 1_Odpowiedź na pytanie

415 KB

2_Odpowiedzi na pytania 2-21

1 MB

Inne Informacje INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ_1

76 KB

INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ_2

327 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków (45252100-9)
Instalacje osadu (45252121-2)
Wyposażenie oczyszczalni ścieków (45252200-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Wirówki (42931000-1)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (17.07.2019 10:34)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Ciołkowska (16.08.2019 13:22)

Ilość odwiedzin: 362