Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zadanie 4 „Modernizacja węzła piaskowego” Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.46.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 17.07.2019 13:05
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zam.ówieniu 2019-OJS136-334318-pl

148 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 1_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

72 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

69 KB

Og.łoszenie o zmianie wysłane 20-08-2019

72 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

663 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ

4 MB

Załączniki do OPZ

30 MB

Klucz Publiczny

700 B

Zmiana SIWZ 1_Zmiana SIWZ

102 KB

2_Zmiana SIWZ

325 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania 1-14

939 KB

Inne Informacje INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ_1

59 KB

INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ_2

205 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków (45252100-9)
Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych (45232400-6)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (17.07.2019 13:05)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Ciołkowska (20.08.2019 13:52)

Ilość odwiedzin: 455

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
20.08.2019 13:52 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
13.08.2019 13:55 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
08.08.2019 13:00 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
24.07.2019 14:17 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
19.07.2019 10:42 Krzysztof Wawrzyńczyk Modyfikacja treści
19.07.2019 10:41 Krzysztof Wawrzyńczyk Modyfikacja treści
19.07.2019 10:41 Krzysztof Wawrzyńczyk Modyfikacja treści
19.07.2019 10:40 Krzysztof Wawrzyńczyk Modyfikacja treści
17.07.2019 13:05 Dorota Ciołkowska Utworzenie strony