Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.77.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 19.07.2019 13:05
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu_DOA-ZP-II.271.77.2019 / 19.07.2019

272 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ_DOA-ZP-II.271.77.2019 / 19.07.2019

349 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ_DOA-ZP-II.271.77.2019 / 19.07.2019

61 KB

Załączniki nr 2-9 do SIWZ_DOA-ZP-II.271.77.2019 / 19.07.2019

4 MB

Załącznik nr 10 do SIWZ - Klucz publiczny_DOA-ZP-II.271.77.2019 / 19.07.2019

700 B

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty w części 2

74 KB

Informacja o wyborze oferty_część 1,3,4,7

131 KB

Informacja o wyborze oferty w części 5

66 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania w cz. 6 zamówienia

62 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

132 KB

CPV Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy (70330000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (19.07.2019 13:05)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (25.10.2019 11:50)

Ilość odwiedzin: 581