Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Wykonanie nasadzeń roślinnych wraz z pielęgnacją krzewów i drzew na terenach wskazanych przez Zamawiającego w mieście Łodzi w roku 2019". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.62.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 22.07.2019 16:50
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-III.271.62.2019

110 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-III.271.62.2019

573 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 OPZ DOA-ZP-III.271.62.2019

350 KB

Załączniki od nr 2 do nr 5 DOA-ZP-III.271.62.2019

183 KB

Załączniki od nr 2 do nr 5 DOA-ZP-III.271.62.2019

504 KB

Wzór umowy DOA-ZP-III.271.62.2019

675 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty DOA-ZP-III.271.62.2019

46 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-III.271.62.2019

49 KB

CPV Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych (77310000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Rubajczyk (22.07.2019 16:50)

Informację zmodyfikował(a): Anna Rubajczyk (27.11.2019 15:27)

Ilość odwiedzin: 507