Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Krakowskiej w Łodzi na odcinku od ul. Minerskiej do ul. Siewnej". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.61.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 24.07.2019 10:20
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-III.271.61.2019

146 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Zmiana ogłoszenia - 20.08.2019 wysłane UZP

73 KB

PUBLIKACJA OGŁ. 22.08.2019 - ZMIANA TERMINU

70 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

695 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik Nr 1 OPZ DOA-ZP-III.271.61.2019

2 MB

Załączniki Nr 2, 4, 5, 6, 7 DOA-ZP-III.271.61.2019

202 KB

Załączniki Nr 2, 4, 5, 6, 7 DOA-ZP-III.271.61.2019

671 KB

Załącznik Nr 3 DOA-ZP-III.271.61.2019

280 KB

Załacznik Nr 3 DOA-ZP-III.271.61.2019

731 KB

Załącznik 3a DOA-ZP-III.271.61.2019

1 MB

Wzór umowy DOA-ZP-III.271.61.2019

789 KB

Zalącznik Nr 8 DOA-ZP-III.271.61.2019

123 KB

Załącznik Nr 8 DOA-ZP-III.271.61.2019

310 KB

Załącznik Nr 9 DOA-ZP-III.271.61.2019

188 KB

Klucz publiczny DOA-ZP-III.271.61.2019

700 B

Załącznik Nr 10 DOA-ZP-III.271.61.2019

108 KB

zał. do OPZ zał. 1 - ZWIK - 20.08.2019

1 MB

zał. do OPZ zał. 1 - PSG - przyłącza gazowe - 20.08.2019

583 KB

zał. do OPZ zał. 1 - PZT - 20.08.2019

15 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ 20.08.2019

107 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedź na pytania 20.08.2019

144 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze DOA-ZP-III.271.61.2019

43 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-III.271.61.2019

725 KB

CPV Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Usługi geologiczne (71351910-5)
Usługi badania podłoża (71352000-0)
Usługi sporządzania map (71354000-4)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian