Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”– Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22””". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.78.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 29.07.2019 12:21
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu 78-Ogłoszenie o zamówieniu

164 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 78-SIWZ

521 KB

Części załączników do SIWZ 78-Załączniki 1-9 do SIWZ

12 MB

78-Klucz Publiczny

700 B

78-Program Funkcjonalno-Użytkowy

2 MB

78-Załączniki do PFU

91 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DOA-ZP-II.271.78.2019

52 KB

Informacja z otwarcia ofert 78-Informacja z otwarcia ofert

37 KB

CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane (71310000-4)
Usługi geologiczne (71351910-5)
Usługi badania podłoża (71352000-0)
Usługi sporządzania map (71354000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Adam Kucharski (29.07.2019 12:21)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (03.12.2019 13:58)

Ilość odwiedzin: 730