Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja terenu zielonego, odbudowa dróg dojazdowych z miejscami utwardzonymi i budowa oświetlenia przy ul. Milionowej, Senatorskiej, Łęczyckiej w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.86.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 30.07.2019 14:25
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

113 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

24 KB

Załączniki do ogłoszenia zał. 1 do ogłoszenia - Instrukcja dla Wykonawców

1 MB

zał. 2 do ogłoszenia - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

50 KB

zał. 2 do ogłoszenia - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

67 KB

zał. 3 do ogłoszenia - spełnienie warunków udziału w postępowaniu

53 KB

zał. 3 do ogłoszenia - spełnienie warunków udziału w postępowaniu

141 KB

zał. 4 - przesłanki wykluczenia

50 KB

zał. 4 - przesłanki wykluczenia

145 KB

zał. 5 - opis przedmiotu zamówienia

45 KB

dokumentacja projektowa

14 MB

zał. 6 - wykaz robót budowlanych

42 KB

zał. 6 - wykaz robót budowlanych

141 KB

zał. 7 - wykaz osób

55 KB

zał. 7 - wykaz osób

138 KB

zał. 8 - wzór umowy

3 MB

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczące załączników do ogłoszenia odpowiedź na pytania 1

99 KB

Zmiana treści załączników do ogłoszenia modyfikacja 1

79 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania uniewazenienie DOA-ZP-II.271.86.2019

39 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (30.07.2019 14:25)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (16.08.2019 10:00)

Ilość odwiedzin: 309